0,3630 zł
2,54% 0,0090 zł
Braster S.A. (BRA)

Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 informuje, iż w dniu 24 stycznia 2020 r. doszło do zapisania 714.285 akcji serii L na rachunku papierów wartościowych obligatariusza obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L (dalej: „Obligatariusz”), które zostały wydane Obligatariuszowi po zamianie 3 obligacji zamiennych serii B4. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych.

Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji serii L tj. zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza, został podwyższony i wynosi 2.132.889,50 zł oraz dzieli się na 21.328.895 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających łącznie 21.328.895 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Objęte akcje serii L stanowią łącznie 3,35% kapitału zakładowego oraz 3,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wygląda następująco:
 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B
 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D
 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E
 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F
 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H
 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I
 12.160.321 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 673.777,20 zł.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego wykaz objętych akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Adam Szczepanik Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.