0,5680 zł
3,27% 0,0180 zł
Braster S.A. (BRA)

Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 108 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 106/2019 powziął informację, iż w dniu 15 listopada 2019 r. doszło do zapisania 735.294 akcji serii L na rachunku papierów wartościowych obligatariusza obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii L (dalej: „Obligatariusz”). Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych.

Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji serii L i zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza został podwyższony i wynosi 1.644.976,00 zł oraz dzieli się na 16.449.760 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dających łącznie 16.449.760 głosów na walnym zgromadzeniu. Objęte akcje serii L stanowią łącznie 4,47% kapitału zakładowego oraz 4,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wygląda następująco:
 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B
 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D
 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E
 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F
 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H
 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I
 7.281.186 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 1.161.690,70 zł.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do Sądu rejestrowego wykaz objętych akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Henryk Jaremek Prezes Zarządu
2019-11-15 Agnieszka Byszek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany składu RN, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.