0,7390 zł
0,54% 0,0040 zł
Braster S.A. (BRA)

Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-09
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 74/2019 powziął informację, iż w dniu 9 października 2019 r. doszło do zapisania 465.116 akcji serii L na rachunku papierów wartościowych obligatariusza obligacji serii B2 zamiennych na akcje serii L (dalej: „Obligatariusz”). Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych.

Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji serii L i zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza został podwyższony i wynosi 1.155.830,40 zł oraz dzieli się na 11.558.304 akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dających łącznie 11.558.304 głosów na walnym zgromadzeniu. Objęte akcje serii L stanowią łącznie 4,02% kapitału zakładowego oraz 4,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wygląda następująco:
 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B
 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D
 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E
 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F
 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H
 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I
 2.389.730 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 1.650.836,30 zł.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do Sądu rejestrowego wykaz objętych akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimMESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-09 Henryk Jaremek Prezes Zarządu
2019-10-09 Agnieszka Byszek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.