1,7160 zł
-4,13% -0,0740 zł
Braster S.A. (BRA)

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2019 roku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BRASTER_RB_19_20190402_ESPI_Zalacznik_do_raportu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-02
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki w dniu 2 kwietnia 2019 roku.

Emitent informuje, iż z uwagi na brak kworum na dzisiejszym posiedzeniu, NWZ odstąpiło od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 7 porządku obrad - nie poddano pod głosowanie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M.

W czasie obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu NWZ.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
BRASTER_RB_19_20190402_ESPI_Zalacznik do raportu.pdfBRASTER_RB_19_20190402_ESPI_Zalacznik do raportu.pdf Załącznik do raportu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-02 Marcin Halicki Prezes Zarządu
2019-04-02 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.