6,19 zł
2,82% 0,17 zł
Braster S.A. (BRA)

Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie dojścia emisji do skutku i przydziału obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-29
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie dojścia emisji do skutku i przydziału obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 49/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku podjął uchwałę w sprawie dojścia emisji do skutku i przydziału wszystkich oferowanych obligacji serii A, tj. 105.000 (sto pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych) każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,- zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały z dnia 14 listopada 2016 roku (dalej „Obligacje”).

Obligacje oferowane były w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) (dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”), w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 w zw. z art. 41 Ustawy o Ofercie Publicznej. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 105.000 (sto pięć tysięcy) Obligacji, po cenie emisyjnej równej 100,- zł (sto złotych) każda. W dniach od 16 listopada 2016 roku do dnia 28 listopada 2016 roku złożono 404 (czterysta cztery) zapisy łącznie na 145.058 (sto czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) Obligacji. Stopa alokacji wyniosła 72,35%. Stopa redukcji wyniosła 27,65%.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji w KDPW obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez dom maklerski IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Dzień wykupu zgodnie z przyjętymi warunkami emisji Obligacji nastąpi w dniu 29 maja 2019 roku.

Wszelkie pozostałe szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji, Emitent wskazał w memorandum informacyjnym oraz warunkach emisji, upublicznionych na stronie internetowej Emitenta oraz raporcie Emitenta nr 49/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-29 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
2016-11-29 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl