REKLAMA

BRASTER S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii G Braster S.A. w restrukturyzacji

2020-09-28 13:25
publikacja
2020-09-28 13:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 115 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii G Braster S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) wzywa niniejszym posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, wyemitowanych w formie dokumentu, do złożenia posiadanych dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce, w celu dematerializacji warrantów subskrypcyjnych i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki: Szeligi, ul. Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym ich posiadaczowi.

Zgodnie ze stanem prawnym na dzień publikacji niniejszego wezwania, moc obowiązująca dokumentów warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa do publikacji w trybie raportu bieżącego. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki