0,2600 zł
-1,89% -0,0050 zł
Braster S.A. (BRA)

Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-25
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 110/2019, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 25 lutego 2020 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L (dalej: ”Obligacje”) oświadczenie o zamianie 1 (słownie: jednej) obligacji na akcje serii L. W wyniku realizacji praw z jednej obligacji zamiennej serii B4 zostanie wydanych obligatariuszowi 322.580 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Stosownie do postanowień uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2019 roku, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty:
a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz
b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,
wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania 322.580 akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 2.225.753,50 zł i będzie dzielić się na 22.257.535 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 22.257.535 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z jednej obligacji zamiennej serii B4 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 1,45%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 1,45%.

Jednocześnie Emitent informuje, iż akcje w liczbie wynikającej z realizacji żądania zamiany 1 (jednej) obligacji serii B4, zostaną wydane Obligatariuszowi niezwłocznie po dopuszczeniu kolejnych, objętych wcześniej akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym. Emitent proceduje obecnie wniosek w przedmiotowej sprawie.

Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje, a dotychczas objętych przez inwestora, 20 obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L, wciąż nie zostało zamienionych na akcje.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-25 Adam Szczepanik Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.