0,7350 zł
-1,34% -0,0100 zł
Braster S.A. (BRA)

Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-11
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 49/2019, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 11 października 2019 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B2 zamiennych na akcji serii L (dalej: ”Obligacje”) oświadczenie o zamianie 4 (słownie: czterech) obligacji na akcje serii L Spółki. W wyniku realizacji praw z trzech obligacji zamiennych serii B2 zostaną wydane obligatariuszowi 493.827 akcji Spółki serii L.
Stosownie do postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty:
a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz
b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,
wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania ww. akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 1.205.213,10 zł i będzie dzielić się na 12.052.131 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 12.052.131 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z czterech obligacji zamiennych serii B2 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 4,10%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 4,10%.
Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje, a dotychczas objętych przez inwestora, 17 obligacji serii B2 zamiennych na akcje serii L, wciąż nie zostało zmienionych na akcje.


















MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-11 Henryk Jaremek Prezes Zarządu
2019-10-11 Agnieszka Byszek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.