BRASTER S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.

2019-11-14 13:20
publikacja
2019-11-14 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 107 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 roku otrzymał uchwałę nr 1171/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stwierdzającą dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym 3.296.587 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku równoległym ww. akcje Spółki BRASTER S.A. serii L, z dniem ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jednak nie wcześniej niż z dniem 15 listopada 2019 roku.


Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimMESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Henryk Jaremek Prezes Zarządu
2019-11-14 Agnieszka Byszek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki