BOŚ SA: Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.

2016-01-07 19:55
publikacja
2016-01-07 19:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zyciorysy_nowopowolanych_Czlonkow_Zarzadu_BOS_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-07
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2016 r. powołała:

- Pana Pawła Adama Piterę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,
- Pana Sławomira Wojciecha Zawadzkiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Wyżej wymienione osoby obejmą swoje funkcje z dniem 11 stycznia 2016 r.

W pozostałym zakresie skład Zarządu nie uległ zmianie.

Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Zarządu Banku znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zyciorysy nowopowołanych Członków Zarządu BOŚ S.A.pdfZyciorysy nowopowołanych Członków Zarządu BOŚ S.A.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-07 Dariusz Daniluk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki