3,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
Boryszew SA (BRS)

Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-18
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa o ofercie) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Boryszew S.A.”) informuje, iż w wyniku uzyskania kontroli nad akcjami Boryszew posiadanymi przez Alchemia S.A., zmienił się o więcej niż 2% oraz pośrednio przekroczony został próg 15% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Boryszew S.A. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2018 roku.

Przed dokonaniem ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne: Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. i Polski Cynk Sp. z o.o. 34.800.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących, po zaokrągleniu, 14,50% kapitału zakładowego Spółki, które to akcje uprawniały do 34.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 14,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:
- Boryszew 19.283.831 sztuk akcji własnych uprawniających do 19.283.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 8,03% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.,
- Impexmetal S.A. 13.346.169 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 13.346.169 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,56% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 2.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,90% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,002% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

Po dokonaniu ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne: Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Polski Cynk Sp. z o.o. i Alchemia S.A. 38.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi, po zaokrągleniu, 15,83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:
- Boryszew S.A. 19.283.831 sztuk akcji własnych uprawniających do 19.283.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 8,03% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ i pośrednio poprzez spółki zależne:
- Impexmetal S.A. 13.346.169 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 13.346.169 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,56% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 2.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew,, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,90% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,002% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Alchemia S.A. 3.200.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 3.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,33% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-18 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.