62,0000 zł
0,65% 0,4000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwszy kwartał 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wnioski do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwszy kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I Banku zysku jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. w kwocie 163 358 148,76 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku skonsolidowanego wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. w kwocie 161 601 412,49 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych i czterdzieści dziewięć groszy).

Oznacza to, że Zarząd Banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 1 kwartale 2019 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych właściwy organ udziela zezwolenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) zyski te zostały zweryfikowane przez niezależne od danej instytucji osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych tej instytucji,

b) instytucja wykazała w sposób zadowalający właściwy organ, że kwota tych zysków została pomniejszona o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia lub dywidendy.

Zaliczenie zysku netto pierwszego kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 Banku w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym pozwoli na poprawę jednostkowych i skonsolidowanych współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynników kapitału Tier I oraz jednostkowego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,20 p.p. jak również łącznego skonsolidowanego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,19 p.p., przyjmując do kalkulacji dane na 31 marca 2019 r.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Motions to KNF for consent for recognition of 1Q 2019 net profit as a
part of Common Equity Tier 1 capital

current report no. 12/2019


date: 16 May 2019

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces that on 16 May 2019 it filed a motion for consent for
recognition of a standalone net profit for period from 1 January 2019 to
31 March 2019 in the amount of PLN 163,358,148.76 (one hundred sixty
three million three hundred fifty eight thousand one hundred and forty
eight zlotys and seventy six groszy) as a part of the Bank’s Common
Equity Tier 1 capital as well as a motion for consent for recognition of
consolidated net profit for period from 1 January 2019 to 31 March 2019
in the amount of PLN 161,601,412.49 (one hundred sixty one million six
hundred one thousand four hundred and twelve zlotys and forty nine
groszy) as a part of Common Equity Tier I capital on consolidated level
to the Polish Financial Supervision Authority (“KNF”).


It means that the Bank’s Management Board does not intend to recommend
any dividend payment from the 1Q 2019 net profit.


Pursuant to Article 26, item 2 of Regulation (EU) No 575/2013 of the
European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential
requirements for credit institutions and investment firms, the competent
authority shall grant permission where the following conditions are met:


a) those profits have been verified by persons independent of the
institution that are responsible for the auditing of the accounts of
that institution;


b) the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent
authority that any foreseeable charge or dividend has been deducted from
the amount of those profits.


Recognition of the 1Q 2019 net profit as a part of the Bank’s Common
Equity Tier 1 capital on standalone and consolidated level will improve:
Common Equity Tier I ratio (CET I) and Tier I capital ratio calculated
on a stand-alone and consolidated basis by 0.20 pp, standalone Total
capital ratio (TCR) by 0.20 pp and consolidated Total capital ratio
(TCR) by 0.19 pp, based on data as at 31 March 2019.

Legal basis


Article 17, item 1 of the MAR Regulation


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku
2019-05-16 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pionu Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.