72,6000 zł
-1,63% -1,2000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Uchwała Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) w uzupełnieniu do raportów bieżących nr 2/2019 z 28 stycznia 2019 r. oraz nr 14/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej („ZORG”) na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Nabywca”) w zamian za cenę sprzedaży w wysokości 45 mln zł oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu (Facility Letter Agreement) pomiędzy Bankiem, jako kredytobiorcą oraz BNP PARIBAS SA z siedzibą w Paryżu, jako kredytodawcą, na mocy której kredytodawca udzieli Bankowi kredytu do maksymalnej kwoty 500 mln EUR z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności faktoringowej prowadzonej przez Bank, na warunkach zgodnych z Uchwałami Zarządu Banku, o których Bank informował w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy sprzedaży oraz na zbycie i przeniesienie ZORG (wraz z przejmowanymi zobowiązaniami) na Nabywcę oraz podjęcie przez Bank wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją powyższego lub wymaganych bądź niezbędnych w celu realizacji powyższego.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The resolution of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.
on the approval of conclusion of an agreement of sale and transfer of
the organized part of the enterprise dedicated to conduct the factoring
activity, to BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. in Warsaw

current report no. 16/2019


date: 14 June 2019


The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) with
reference to the current reports no. 2/2019 dated 28 January 2019 and
no. 14/2019 dated 5 June 2019 informs that on 14 June 2019 the
Supervisory Board of the Bank passed the resolution on the approval of
conclusion of the agreement of sale and transfer of the organized part
of the enterprise dedicated to conduct the factoring activity (“ORG”) by
the Bank to BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. in Warsaw (the “Buyer”)
for a sale price of PLN 45 million as well as the resolution on the
approval of the conclusion of the Facility Letter Agreement between the
Bank, as the borrower and BNP PARIBAS SA in Paris, as the lender under
which the lender shall grant a credit facility up to EUR 500 million,
with the purpose to finance the factoring activity conducted by the
Bank, under the terms consistent with the Bank’s Management Board’s
resolutions described in the current report no. 14/2019 dated 5 June
2019.


At the same time, the Supervisory Board of the Bank hereby issues a
positive opinion on the Management Board’s request submitted to the
General Meeting of Shareholders concerning granting consent to the
conclusion of the sale agreement and of the sale and transfer of the ORG
to the Buyer (together with assumed obligations), and of the Bank
undertaking any legal and factual actions associated with the execution
of the above mentioned transaction, or undertaking actions required or
necessary for execution of the above mentioned transaction.

Legal basis


Art. 17 (1) of the Market Abuse Regulation (MAR)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2019-06-14 Aleksandra Zouner
Dyrektor Zarządzający,
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.