REKLAMA

BLOOBER TEAM: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej akcjonariusza w zgłoszonych projektach uchwał

2020-10-22 16:44
publikacja
2020-10-22 16:44
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 22 października 2020 r. wypłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta (dalej „Akcjonariusz”), pismo dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w związku z pismem Akcjonariusza dnia z 20 października 2020 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 18/2020 z dnia 21 października 2020 r.
Sprostowanie dotyczy przekazanych przez Akcjonariusza w dniu 20 października 2020 r. projektów uchwał w zakresie tytułu uchwały dot. pkt 6 ppkt c) porządku obrad w ten sposób, że zamiast :

„Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;”

powinien on brzmieć:
„Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w
sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody nam nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych”
Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniające wyżej wskazany poprawny tytuł uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20201022_164413_0000129817_0000125514.pdf
20201022_164413_0000129817_0000125515.pdf
20201022_164413_0000129817_0000125516.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki