REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.

2021-10-01 14:55
publikacja
2021-10-01 14:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_NZW_modyfikacja_2021.10.01.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pismo_przewodnie_RB_TFI_1.10.2021_-_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 100 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2021 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wszystkie projekty uchwał, które zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy do Spółki przed terminem WZA, Spółka będzie ogłaszać niezwłocznie na swojej stronie internetowej (https://ir.blooberteam.com/tag/wza/ ) zgodnie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NZW_modyfikacja 2021.10.01.pdfProjekty uchwał NZW_modyfikacja 2021.10.01.pdf Projekt Uchwały
Pismo przewodnie RB TFI 1.10.2021 - projekty uchwał.pdfPismo przewodnie RB TFI 1.10.2021 - projekty uchwał.pdf Pismo przewodnie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-01 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki