REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r

2020-10-21 19:06
publikacja
2020-10-21 19:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pismo_przewodnie_RB_TFI_20.10.2020_-projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_Spolki_zmiany_20.10.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_zmiany_20.10.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-21
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 października 2020 r wypłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r. :
-do punktu 6 ppkt b) porządku obrad – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki;
- do punktu 6 ppk c) porządku obrad- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.
Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniające wyżej wskazane projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Pismo przewodnie RB TFI 20.10.2020 -projekty uchwał.pdfPismo przewodnie RB TFI 20.10.2020 -projekty uchwał.pdf Pismo Rockbridge 20.10.2020
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki_zmiany 20.10.2020.pdfProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki_zmiany 20.10.2020.pdf Projekty uchwał 20.10.2020
Formularz do głosowania przez pełnomocnika_zmiany 20.10.2020.pdfFormularz do głosowania przez pełnomocnika_zmiany 20.10.2020.pdf Formularz do głosowania 20.10.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-21 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki