34,30 zł
3,00% 1,00 zł
Bloober Team SA (BLO)

Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
KNF_BLOOBER_TEAM_ujawnienie_stanu_posiadania_akcji_przez_FI_TFI_PZU_SA_27-07-2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-02
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) , Zarząd Bloober Team S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: TFI PZU S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez TFI PZU S.A. zawiadomiło w przepisanym terminie Spółkę o spadku łącznego zaangażowania zarządzanych przez TFI PZU S.A. funduszy poniżej progu 5%, do poziomu 4,826 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obniżenie łącznego zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia praw własności z tytułu sprzedaży 17.952 akcji Spółki na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 27 lipca 2018r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A. posiadały łącznie 103.235 (sto trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji Spółki, co stanowiło 5,841% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 103.235 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,841% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 2 sierpnia 2018 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A. posiadają 85.283 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, co stanowi 4,826% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 85.283 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,826% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
KNF_BLOOBER TEAM_ujawnienie stanu posiadania akcji przez FI TFI PZU SA_27-07-2018.pdfKNF_BLOOBER TEAM_ujawnienie stanu posiadania akcji przez FI TFI PZU SA_27-07-2018.pdf Zawiadomienie akcjonariusza o zmiejszeniu stanu posiadania akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-02 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl