REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

2020-08-27 18:25
publikacja
2020-08-27 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:
1.Piotr Babieno – 200.000 akcji, na które przypada 200.000 głosów, które stanowiły 27,82% głosów na ZWZA, oraz stanowią 11,32% w ogólnej liczbie głosów;
2. Zbigniew Kuc– 49.150 akcji, na które przypada 49.150 głosów, które stanowiły 6,83% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,78% w ogólnej liczbie głosów;
3. Stanisław Kowalczyk - 36.984 akcji, na które przypada 36.984 głosów, które stanowiły 5,14% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,09% w ogólnej liczbie głosów;
4, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (łącznie ze wszystkich funduszy) - 385.299 akcji, na które przypada 385.299 głosów, które stanowiły 53,61% głosów na ZWZA, oraz stanowią 21,80% w ogólnej liczbie głosów, działający w imieniu m.in.:
a) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge – 100.403 akcji, na które przypada 100.403 głosów, które stanowiły 13,96% głosów na ZWZA, oraz stanowią 5,68% w ogólnej liczbie głosów,
b) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long – Short – 42.845 akcji, na które przypada 42.845 głosów, które stanowiły 5,96% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,42% w ogólnej liczbie głosów,
c) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji – 40.546, na które przypada 40.546 głosów, które stanowiły 5,64% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,29% w ogólnej liczbie głosów,
d) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+ - 47.580, na które przypada 47.580 głosów, które stanowiły 6,61% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,69% w ogólnej liczbie głosów,
e) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy - Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek – 41.400, na które przypada 41.400 głosów, które stanowiły 5,75% głosów na ZWZA, oraz stanowią 2,34% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki