REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A. przez KDPW

2022-07-11 16:18
publikacja
2022-07-11 16:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-11
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A. przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), informuje że w dniu 11 lipca 2022 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW") oświadczenie nr 608/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku, na mocy którego KDPW postanowiło zarejestrować w KDPW 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, oraz nadać im kod ISIN PLBLOBR00014 (dalej jako „Akcje”), pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone w/w kodem ISIN.
Zarząd KDPW wskazał, że zarejestrowanie Akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone w/w kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania Akcji w tym systemie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-11 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki