REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Realizacja programu skupu akcji własnych

2021-07-20 07:55
publikacja
2021-07-20 07:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Realizacja programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 19 lipca 2021 roku na rachunek Spółki 2071 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 17,81 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 229150 akcji własnych Spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 1,29% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
W związku ze sprzedażą akcji w ramach programu motywacyjnego, o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 119/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 121/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., nr 123/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz nr 13/2021 z dnia 15 marca 2021 r. - Emitent posiada 52190 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 0,29% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki