REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 21 czerwca 2021 r.

2021-05-25 16:40
publikacja
2021-05-25 16:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_Walne_Zgromadzenie_Czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_formularza_do_wykonywania_glosu_WZA_czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_Pelnomocnictwa_WZA_czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 21 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent") przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 21 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, które odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawi dodatkowo informację o przyczynach i celu realizacji rozpoczętego programu skupu akcji własnych, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE Walne Zgromadzenie Czerwiec 2021.pdfOGŁOSZENIE Walne Zgromadzenie Czerwiec 2021.pdf Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
Projekty uchwał WZA czerwiec 2021.pdfProjekty uchwał WZA czerwiec 2021.pdf Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
Wzór formularza do wykonywania głosu WZA czerwiec 2021.pdfWzór formularza do wykonywania głosu WZA czerwiec 2021.pdf Wzór formularza instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Wzór Pełnomocnictwa WZA czerwiec 2021.pdfWzór Pełnomocnictwa WZA czerwiec 2021.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki