REKLAMA

BLOOBER TEAM S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r.

2020-10-27 17:33
publikacja
2020-10-27 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team SA z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z istotnym wzrostem zakażeń związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz względy bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób mających uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie Emitent informuje, że wkrótce podjęte zostaną wszelkie konieczne kroki w celu umożliwienia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Emitent przekaże do informacji publicznej informację o nowym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki