REKLAMA

BLIRT: Zawarcie istotnej umowy

2014-07-02 13:42
publikacja
2014-07-02 13:42
Zarząd BLIRT S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. wpłynęła do spółki zależnej Emitenta BS-154 Sp. z o.o. podpisana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowa o wykonanie i dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH (Umowa). Umowa dotyczy realizacji projektu pt: „Badanie aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku, modulującego oporność wielolekową komórek nowotworowych”. O przyznaniu dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 6/2013 z dnia 04.04.2013 r. W związku z powołaniem w dniu 31.12.2012 r. spółki zależnej BS-154 Sp. z o.o. i przeniesieniem do niej praw do patentu na związek będący przedmiotem projektu zmianie za zgodą NCBiR uległ skład konsorcjum. Projekt realizowany będzie przez: BS-154 Sp. z o.o. jako Lidera oraz współwykonawców: BLIRT S.A., Instytut Farmaceutyczny i Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3,88 mln zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 3,27 mln zł (w tym na fazę badawczą 2,96 mln zł i na fazę przygotowania do wdrożenia 0,31 mln zł). Projekt realizowany będzie przez 36 miesięcy w okresie 01.11.2013 r. – 31.10.2016 r. Jednocześnie Emitent informuje, że spółka BS – 154 Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu zgodnie z założonym harmonogramem tj. w listopadzie 2013 r., o czym Emitent informował na bieżąco w raportach okresowych. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jerzy Milewski-Prezes Zarządu
  • Marian Popinigis-Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki