REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami BPC . Transparentność i dostęp do informacji prawem akcjonariuszy. GPW nie powinno ograniczać praw nabytych drobnych akcjonariuszy i wpływać na wycenę akcji BPC. Opieszałe działanie Instytucji zaufania publicznego rodzi fałszywy obraz co do wiarygodności Emitenta.

2020-08-11 16:25
publikacja
2020-08-11 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Black_Pearl_info.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-11
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat

Zawieszenie obrotu akcjami BPC . Transparentność i dostęp do informacji
prawem akcjonariuszy.

GPW nie powinno ograniczać praw nabytych drobnych akcjonariuszy i wpływać
na wycenę akcji BPC.

Opieszałe działanie Instytucji zaufania publicznego rodzi fałszywy obraz co
do wiarygodności Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Black Pearl S.A stoi na stanowisku , że Giełda Papierów
Wartościowych ma służyć Inwestorom bez podziału na lepszych i gorszych.

Instytucja ta ma prawa , ale i też obowiązki. Nie może wpływać na Wolny
Rynek . Emitent i akcjonariusze powierzyli relacje wzajemne w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu i wymiany finansowej , bez woli jej
ograniczania.

Narzucanie woli urzędnika nie jest zdaniem Spółki uzasadnione i rodzi
wątpliwości co do zasadności takiego działania , a brak podporządkowania
się Spółki - powoduje powstanie wątpliwości co do wiarygodności Emitenta
jak i przekazywanych regularnie , bez zastrzeżeń - informacji.

Dlatego , Zarząd Emitenta zwrócił się do Władz GPW , zdając sobie sprawę z
zagrożeń z tego tytułu wynikających. Prawo jest równe i bezstronne i
zmusza Emitenta do określonej formy komunikowania swoich działań.
Załączniki
Plik Opis
Black Pearl info.pdfBlack Pearl info.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-11 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki