REKLAMA

BLACK PEARL: Changes in the Supervisory Board and the Management Board of the Issuer. Zmiany w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie Emitenta.

2021-07-01 23:19
publikacja
2021-07-01 23:19
The Issuer informs that on June 30, 2021 the Ordinary General Meeting of the Company was held, during which a member of the Supervisory Board, Mr. Arkadiusz Trela, was dismissed and two new members of the Supervisory Board, Mr. Mirosław Szczepański and Mr. Dominik Poszywała, were appointed.
The Issuer also informs that on June 30, 2021 a new Supervisory Board meeting was held, during which the Supervisory Board formalised changes to the position of the President of the Management Board of the Company, dismissing Mr. Dominik Poszywała and appointing Mr. Arkadiusz Trela to the position of President of the Management Board. The term of office in performing this function in accordance with the Articles of Association expires each time after the GM approving the Annual Report is held.
Enclosed is the curriculum vitae of the new President of the Management Board of the Company and the new members of the Supervisory Board.

Legal basis: § 3 sec. 1 point 7) Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the Newconnect market".


Emitent informuje, że w dniu 30.06.2021r odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego odwołano członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Trelę oraz powołano dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Pana Mirosława Szczepańskiego i Pana Dominka Poszywałę.
Emitent informuje także, że w dniu 30.06.2021r odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej w nowym składzie, podczas którego Rada Nadzorcza usankcjonowała zmiany na funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołując Pana Dominika Poszywałę i powołując Pana Arkadiusza Trelę na stanowisko Prezesa Zarządu. Kadencja w pełnieniu tej funkcji zgodnie ze statutem mija każdorazowo po odbyciu WZA zatwierdzającego Sprawozdanie Roczne.
W załączeniu przekazujemy życiorys nowego Prezesa Zarządu Spółki oraz nowych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".
Załączniki
20210701_231913_0000135103_0000133268.pdf
20210701_231913_0000135103_0000133269.pdf
20210701_231913_0000135103_0000133270.pdf
20210701_231913_0000135103_0000133271.pdf
20210701_231913_0000135103_0000133272.pdf
20210701_231913_0000135103_0000133273.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki