15,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_BIKSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_BIKSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_BIKSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_BIKSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisow_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_jednostkowe_BIK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 3326 3253 779 766
II. Koszty działalności operacyjnej (3504) (2784) (821) (656)
III. Zysk/(strata) ze sprzedaży (178) 469 (42) 110
IV. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (178) 490 (42) 115
V. Przychody/(koszty) finansowe netto 808 200 189 47
VI. Zysk brutto 630 690 148 163
VII. Zysk netto 610 536 143 126
VIII. Aktywa trwałe 88988 84733 20695 20315
IX. Aktywa obrotowe 4793 7951 1115 1906
X. Kapitał własny 89554 88557 20827 21232
XI. Rezerwy na zobowiązania 210 229 49 55
XII. Zobowiązania długoterminowe 3635 3546 845 850
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 382 352 89 84
XIV. Liczba akcji w tyś. sztuk 4148 4130 4148 4130
XV. Przepływy środków pieniężnych netto z działaności operacyjnej (61) 666 (14) 157
XVI. Przepływy środków pieniężnych netto z działaności inwestycyjnej (4248) (11714) (996) (2760)
XVII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (101) (107) (24) (25)
XVIII. Przepływy środków pieniężnych netto razem (4410) (11155) (1034) (2628)


Do
przeliczenia bilansu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Biuro
Inwestycji Kapitałowych SA na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia
2017 r. przyjęto Średni kurs NBP na ostatni dzień danego okresu
sprawozdawczego: na 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,300; na 31 grudnia
2017 r. kurs 1 EUR = 4,1709. Do przeliczenia danych jednostkowego
rachunku zysków lub strat oraz do przeliczenia sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz za
okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przyjęto średni kurs
euro  stanowiący
średnią arytmetyczną średnich  kursów
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018
r. kurs 1 EUR = 4,2669; od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. kurs
1 EUR = 4,2447


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_BIKSA_2018.pdfSprawozdanie_finansowe_BIKSA_2018.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_BIKSA_2018.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_BIKSA_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018
Wybrane_dane_finansowe_BIKSA_2018.pdfWybrane_dane_finansowe_BIKSA_2018.pdf Wybrane dane finansowe za rok 2018
List_Prezesa_Zarządu_BIKSA_2018.pdfList_Prezesa_Zarządu_BIKSA_2018.pdf List Prezesa Zarządu
Informacja_Zarządu_w_sprawie_wyboru_audytora_2018.pdfInformacja_Zarządu_w_sprawie_wyboru_audytora_2018.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytura
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdań_2018.pdfOświadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdań_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań za rok 2018
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisów_2018.pdfOświadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisów_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
BDO SzB jednostkowe BIK.pdfBDO SzB jednostkowe BIK.pdf Sprawozdanie z badania audytora

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Lucyna Kolawa Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.