BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

2020-04-29 14:21
publikacja
2020-04-29 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-29
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.
Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, podany raportem bieżącym nr 1/2020 został określony na dzień 19 maja 2020 r.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku został określony na 28 maja 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki