14,3000 zł
4,23% 0,5800 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego oraz umową kredytu obrotowego przez spółkę zależną od Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego oraz umową kredytu obrotowego przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie
„MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, informuje, iż w dniu 19 grudnia 2019r., w godzinach popołudniowych, pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Themis Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Kredytobiorca), a Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), podpisana została umowa kredytowa (dalej: Umowa), której przedmiotem jest:
1) udzielenie Kredytobiorcy przez Bank kredytu budowlanego na kwotę 72.700.000 mln zł w celu sfinansowania realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum Logistycznego w Nowej Wsi Wrocławskiej,
2) udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 17.100.000 EURO, przy czym ostateczna dostępna kwota kredytu w walucie EURO zostanie ustalona po zawarciu transakcji zabezpieczającej ryzyko walutowe kredytu inwestycyjnego, który zostanie przeznaczony na spłatę kredytu budowlanego,
3) udzielenie kredytu terminowego obrotowego na sfinansowanie podatku VAT w kwocie 14.000.000 zł.

Ostateczny dzień spłaty kredytu budowlanego oznaczono na okres 24 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy.

Ostateczny dzień spłaty kredytu obrotowego na sfinansowanie podatku VAT oznaczono na okres 25 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy.

Ostateczny dzień spłaty kredytu inwestycyjnego oznaczono na okres 84 miesięcy liczony od dnia wypłaty kredytu budowlanego.

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu budowlanego, obrotowego oraz inwestycyjnego, Kredytobiorca jest zobowiązany:
1) ustanowić hipotekę do kwoty 30.579.000 EURO na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy,
2) złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 4, 5 lub 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.) do kwoty 30.579.000 EURO,
3) ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych Kredytobiorcy;
4) ustanowić inne, zwyczajowo stosowane w finansowaniach inwestycyjnych zabezpieczenia.


Szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu, ani warunku, nie przewiduje też stosowania kar umownych.

Umowa o której mowa w niniejszym raporcie, nie jest umową z podmiotem powiązanym. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenia dla Emitenta. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.