13,0000 zł
-2,99% -0,4000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-10
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie „MAR”), informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku spółka zależna od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka) zawarła ze spółką MIR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Kupujący) przedwstępną umowę przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Półłanki, na której znajduje się Centrum Logistyczne składające się z hali magazynowo-biurowej, wraz z własnością posadowionych na tej nieruchomości budynków ("Nieruchomość").

Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta po spełnieniu się określonych w przedwstępnej umowie warunków polegających między innymi na otrzymaniu wspólnej indywidualnej interpretacji podatkowej. Termin zawarcia umowy sprzedaży wyznaczony został do dnia 28 czerwca 2019 roku.
Cena sprzedaży Nieruchomości została ustalona na kwotę ok. 5.798.000,00 euro powiększoną o należny podatek VAT.
Postanowienia przedwstępnej umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu przedwstępnej umowy przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy, oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.