15,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019r., spółka zależna od Emitenta – Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: BIK Sosnowiec), zawarła ze spółką XPO Supply Chain Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (dalej: XPO) aneks do umowy najmu powierzchni magazynowo - biurowej.
Aneks do umowy najmu przewiduje zwiększenie powierzchni magazynowej oraz biurowej przez XPO oraz wydłużenie okresu najmu na czas oznaczony o kolejne 5 lat licząc od dnia 1 lipca 2019 roku.
Spółka szacuje, iż przychody netto z Umowy Najmu za cały pięcioletni okres wynikający z aneksu wyniosą łącznie około 11.268.340,68 zł.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów .

Informacja o zawarciu Umowy Najmu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.