BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

2019-03-28 14:36
publikacja
2019-03-28 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 28 marca 2019r., spółka zależna od Emitenta – Themis Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Themis), zawarła ze spółką Dachser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę najmu przyszłej powierzchni magazynowo - biurowej oraz cross – dockingowej, która powstanie w planowanej przez Themis inwestycji polegającej na budowie Centrum Logistycznego w Kątach Wrocławskich, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.
Umowa najmu ze Spółką Dachser Sp. z o.o. została zawarta na czas oznaczony 7 lat licząc od dnia wydania Najemcy przedmiotu najmu.
Spółka szacuje, iż przychody netto z Umowy Najmu za cały okres obowiązywania wyniosą łącznie około 26.062.338,48 zł.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów .

Informacja o zawarciu Umowy Najmu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki