BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

2019-06-25 15:34
publikacja
2019-06-25 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 r., pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), a spółką MIR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Kupujący) podpisany został aneks do przedwstępnej umowy przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich, na której znajduje się Centrum Logistyczne składające się z hali nr 1, nr 3 i nr 4, wraz z własnością posadowionych na tej nieruchomości budynków (dalej: Aneks), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Na podstawie Aneksu wydłużony został m.in. termin zawarcia umowy sprzedaży z dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-25 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki