BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.

2019-06-25 15:31
publikacja
2019-06-25 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 r., pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), a spółką MIR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Kupujący) podpisany został aneks do przedwstępnej umowy przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Półłanki, na której znajduje się Centrum Logistyczne składające się z hali magazynowo-biurowej, wraz z własnością posadowionych na tej nieruchomości budynków (dalej: Aneks), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Na podstawie Aneksu wydłużony został m.in. termin zawarcia umowy sprzedaży z dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-25 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki