BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przez KDPW

2019-03-04 15:40
publikacja
2019-03-04 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-04
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 4 marca 2019 roku powziął informację o uchwale Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej „KDPW") nr 117/2019 z dnia 4 marca 2019 roku, na mocy której KDPW postanowił zarejestrować w KDPW 18.146 akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oraz nadać im kod PLBIKPT00014, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLBIKPT00014.
Zarząd KDPW wskazał, iż zarejestrowanie w/w akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-04 Roman Wąsikiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki