REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

2020-08-03 13:40
publikacja
2020-08-03 13:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BIK_projekty_ZWZA_03082020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SRN_2019_BIK_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_projekt.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-03
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00 oraz przekazuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2019 i projekt Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.
Treść projektów uchwał oraz pozostałych dokumentów stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
BIK_projekty_ZWZA_03082020.pdfBIK_projekty_ZWZA_03082020.pdf projekty uchwał na ZWZA BIK SA
SRN 2019_BIK SA.pdfSRN 2019_BIK SA.pdf Sprawozdanie z działalności RN BIK SA w 2019 roku
Polityka_Wynagrodzeń_projekt.pdfPolityka_Wynagrodzeń_projekt.pdf projekt Polityki Wynagrodzeń BIK SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-03 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki