14,6600 zł
-1,48% -0,2200 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty okresowe w 2020 roku będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 19 maja 2020 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 17 listopada 2020 r.

Raport półroczny:
-skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.– 15 września 2020 r.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2019 - 28 kwietnia 2020 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 28 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2020 roku.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta.

Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Emitenta (www.bik.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-13 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.