BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Rejestracja akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J w KDPW

2019-03-07 14:52
publikacja
2019-03-07 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-07
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Rejestracja akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 7 marca 2019 r., powziął informację o komunikacie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nr ONP/2019/016, wydanym w dniu 6 marca 2019 r., skorygowanym komunikatem z dnia 7 marca 2019 roku nr ONP/2019/017, informującym, iż zgodnie z decyzją KDPW nr 117/2019 z dnia 4 marca 2019 r., rejestracja w KDPW 18.146 akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J, oznaczonych kodem PLBIKPT00014, nastąpi w dniu 8 marca 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-07 Roman Wąsikiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki