14,0400 zł
-4,23% -0,6200 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje, że posiadacze imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w dniach od 11 grudnia do 16 grudnia 2019 roku złożyli oświadczenia o objęciu akcji oraz dokonali wpłat na obejmowane akcje, w związku z czym w dniu 23 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki przydzielił 18.121 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Poniżej Zarząd podaje szczegółowe informację dotyczące oferty prywatnej akcji serii J:
1) Data rozpoczęcia oferty: 11 grudnia 2019 r.; data zakończenia oferty: 16 grudnia 2019 r.;
2) Data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji, o których mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych: w dniach od 11 grudnia do 16 grudnia 2019 r.;
3) Liczba papierów wartościowych objętych ofertą (sprzedażą): 18.121;
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy;
5) Liczba papierów wartościowych objętych oświadczeniami o objęciu akcji: 18.121;
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone: 18.121;
7) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 1,00 zł;
8) Liczba osób, które złożyły oświadczenia o objęciu akcji w ramach oferty: 15;
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 15;
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną cena jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy;
11) Wartość przeprowadzonej oferty: 18.121,00 zł;
12) Łączne określenie wysokości kosztów oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papierów wartościowego objętego subskrypcją: Emitent udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po zakończeniu realizacji całego programu motywacyjnego Emitenta przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Roman Wąsikiewicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.