15,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 11 stycznia 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.
Treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione:
"Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 roku spółka zależna od Emitenta - Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., otrzymała podpisany ze strony XPO Supply Chain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: XPO) list intencyjny rozpoczynający negocjacje pomiędzy XPO a spółką zależną od Emitenta, mające na celu zawarcie umowy najmu powierzchni magazynowej i biurowej w Centrum Logistycznym Sosnowiec o szacowanej wartości 11.268.340,68 zł."
Zarząd Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnej do wiadomości publicznej ze względu na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta. Upublicznienie informacji o prowadzonych negocjacjach mogłoby potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na warunki negocjacji i ewentualnego zawarcia stosownej umowy najmu, ze względu na ujawnienie do wiadomości publicznej, w tym konkurencji Emitenta informacji o prowadzonych rozmowach, ich zaawansowaniu oraz o proponowanych przez Emitenta warunkach finansowych. W skrajnym przypadku mogłoby nie dojść do zamierzonej transakcji z przyczyn leżących po stronie innego podmiotu. Powyższe przesłanki spełniają kryteria możliwości naruszenia uzasadnionego prawnie interesu Emitenta w rozumieniu punktu 5.1.8. lit. a) Wytycznych ESMA dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku ("Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych").
Opóźnienie publikacji informacji w ocenie Zarządu Emitenta nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, gdyż informacja poufna dotyczyła negocjacji prowadzonych z kluczowym kontrahentem Grupy Emitenta w zakresie kontynuacji umowy najmu powierzchni magazynowej i biurowej, o której dotychczasowym istnieniu Emitent informował wielokrotnie przekazując stosowne raporty okresowe. W niniejszym przypadku nie występowała żadna z sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o których mowa w punkcie 9. Wytycznych ESMA dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku ("Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych").
Emitent podjął działania i zastosował środki niezbędne do zachowania w poufności tej informacji do czasu jej podania do publicznej wiadomości.
W związku z zawarciem stosownego aneksu do umowy najmu przez spółkę zależną od Emitenta, brak jest podstaw do dalszego opóźniania przedmiotowej informacji poufnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.