BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Informacja o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną

2019-05-24 16:30
publikacja
2019-05-24 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Informacja o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: Rozporządzenie „MAR”), informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku podjął decyzję o połączeniu Emitenta ze spółka zależną Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Emitenta (spółka przejmująca) - jako jedynego wspólnika Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. (spółka przejmowana) - całego majątku spółki przejmowanej oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji (połączenie przez przejęcie).
Decyzja o połączeniu podyktowana jest względami ekonomicznymi tj. racjonalizacją kosztów, uproszczeniem struktury organizacyjnej oraz synergią procesów biznesowych, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów, większą transparentność, a także umożliwi obniżenie kosztów funkcjonowania, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług.
Proces połączenia realizowany będzie w II i III kwartale 2019 roku.

Informacja o podjęciu decyzji o połączeniu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu zmianę struktury grupy kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki