BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

2019-03-06 09:42
publikacja
2019-03-06 09:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-06
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 6 marca 2019 r., powziął informację o uchwale nr 146/2019 Zarządu Giełdy z dnia 5 marca 2019 roku, na mocy której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 18.146 (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 marca 2019 r., do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 marca 2019 r., rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBIKPT00014”.

Akcje serii J zostały wyemitowane w roku 2015 (na podstawie uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-06 Roman Wąsikiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki