BIOTON: Umowa ramowa pomiędzy BIOTON S.A., Hefei Life Science & Technology Park Investments & Development Co. Ltd i SciGen Ltd

2005-12-04 22:50
publikacja
2005-12-04 22:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 71 / 2005
Data sporządzenia: 2005-12-04
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Umowa ramowa pomiędzy BIOTON S.A., Hefei Life Science & Technology Park Investments & Development Co. Ltd i SciGen Ltd
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
BIOTON S.A. ("Bioton", "Spółka") informuje, że w dniu 3 grudnia 2005 roku Spółka zawarła umowę ramową z Hefei Life Science & Technology Park Investments & Development Co. Ltd z siedzibą w Chinach ("HLSTP") oraz SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze ("SciGen"), w której strony postanowiły utworzyć spółkę joint-venture z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hefei (prowincja Anhui), w Chinach ("Spółka Joint-Venture") dla celów prowadzenia produkcji, między innymi, form gotowych insuliny z substancji pochodzącej z Biotonu oraz form gotowych szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu "B" z substancji dostarczanej przez SciGen oraz sprzedaży ww. produktów, między innymi, na terytorium Chin. Zgodnie z ustaleniami stron umowy, Bioton będzie posiadał 24 % w kapitale zakładowym Spółki Joint-Venture, SciGen – 51 %, a HLSTP – 25 %. Strony dołożą należytej staranności, by sporządzić dokumentację niezbędną do utworzenia Spółki Joint-Venture do dnia 30 kwietnia 2006 roku. Umowa jest rządzona prawem chińskim.
BIOTON S.A. pragnie również przypomnieć, że w dniu 27 października 2005 roku Spółka zawarła z Scitech Genetics Pte Ltd ("Scitech") umowę, na mocy której Scitech zobowiązał się sprzedać Biotonowi akcje spółki SciGen stanowiące 18,27 % kapitału zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki (RB 66/2005). W przypadku ziszczenia się warunków zawieszających oraz wykonania powyższej umowy z Scitech Bioton będzie zobowiązany do ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje SciGen.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-12-04 Adam Wilczęga Prezes Zarządu
2005-12-04 Piotr Wielesik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki