REKLAMA

BIOTON: Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2020

2020-01-31 15:48
publikacja
2020-01-31 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BIOTON S.A. („Spółka”) będzie przekazywać raporty okresowe w roku 2020 w następujących terminach:

1. skonsolidowane "rozszerzone" raporty kwartalne:
• za I kwartał 2020 r. – 30.04.2020 r.,
• za III kwartał 2020 r. – 30.10.2020 r.,

2. skonsolidowany "rozszerzony" raport półroczny:
• za I półrocze 2020 r. – 31.08.2020 r.,

3. raporty roczne za rok 2018:
• jednostkowy – 14.04.2020 r.,
• skonsolidowany – 14.04.2020 r.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2020 r. Ponadto zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.


Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Robert Neymann Prezes Zarządu
2020-01-31 Adam Polonek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki