REKLAMA

BIOTON SA (1/2020) Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

2020-11-24 17:06
publikacja
2020-11-24 17:06

Raport Bieżący nr 1/2020

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bioton Spółka Akcyjna („Spółka”) przekazuje raport dotyczący odstąpienia od stosowania się do zasady szczegółowej zawartej w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" tj.:

IV.Z.13.W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Komentarz Spółki dotyczący odstąpienia od stosowania powyższej zasady:

Na podstawie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie ma obowiązku odpowiadać na pytania akcjonariusza, zadane poza Walnym Zgromadzeniem, co oznacza, że może, ale nie musi udzielić odpowiedzi na pytania zadane w takim trybie. W ocenie Zarządu prawo do żądania informacji jest czasami nadużywane poprzez zadawanie szczegółowych pytań zmierzających do faktycznej kontroli nad organami Spółki, do czego akcjonariusz spółki akcyjnej nie jest uprawniony. W realiach Spółki może być ono również wykorzystywane w sporach między akcjonariuszami, podczas, gdy Spółka chce zachować pozycję neutralną.

Z tych względów zdecydowano się na odstąpienie od zasady IV.Z.13. i zawartego w niej obowiązku udzielania odpowiedzi na każde żądanie udzielenia informacji.

W załączniku przekazujemy zaktualizowane stanowisko odnośnie stosowania i rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 3 rekomendacji: III.R.1.,IV.R.2., VI.R.1.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 8 zasad szczegółowych: I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., III.Z.2., III.Z.3., IV.Z.2., IV.Z.13., VI.Z.4.

Załącznik:

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę Rekomendacji i Zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes

Do pobrania

37785973_2020.11.24_GPW_Dobre_Praktyki_Bioton_S.A.-0.pdfpdf
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki