REKLAMA

BIOTON: Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.

2019-12-03 16:25
publikacja
2019-12-03 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_HAO_FAN_2019_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Nicola_Cadei_2019_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Wei_Ming_TAN_2019_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOTON S.A. („Spółka” i/ lub „Bioton S.A.”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2019 r., odwołało następujące osoby z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.:
• Pana Mark Ming-Tso Chiang;
• Pana Bo Qi;
• Pana Gary He.
Jednocześnie Zarząd, informuje, iż uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A. powołano następujące osoby:
• Pana Hao Fan;
• Pana Nicola Cadei;
• Pana Wei Ming Tan.
Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że w odrębnym raporcie bieżącym przedstawi informacje odnośnie nowych członków Rady Nadzorczej, po otrzymaniu od nich oświadczenia, co do wymogów wskazanych w § 10 ust 5) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tj:
„5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest
w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.”
Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Bioton S.A.
Załączniki
Plik Opis
CV_HAO FAN_2019_PL.pdfCV_HAO FAN_2019_PL.pdf życiorys Pana Hao Fan
CV_Nicola_Cadei_2019_PL.pdfCV_Nicola_Cadei_2019_PL.pdf życiorys Pana Nicola Cadei
CV_Wei Ming TAN_2019_PL.pdfCV_Wei Ming TAN_2019_PL.pdf życiorys Pana Wei Ming Tan

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-12-03 Adam Polonek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki