REKLAMA

BIOTON: Korekra raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2020

2021-04-29 21:03
publikacja
2021-04-29 21:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacja_Zarzadu_Spolki_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Spolki_dotyczace_funkcjonowania_komitetu_audytu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_z_dzialalnosci_i_sprawozdan_finansowych.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Korekra raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A. („Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki za 2020 r. został uzupełniony o załączone dokumenty:
• informację Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej;
• oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące funkcjonowania komitetu audytu;
• ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych.
Informacje i dane finansowe zawarte w raportach okresowych, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 31 marca 2021 r. nie ulegają zmianie.


Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Informacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdf informacja Zarządu Spółki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące funkcjonowania komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące funkcjonowania komitetu audytu.pdf oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące funkcjonowania komitetu audytu
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych.pdf ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Jeremy Launders Prezes Zarządu
2021-04-29 Adam Polonek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki