REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie umowy objęcia akcji serii S

2021-09-29 16:08
publikacja
2021-09-29 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji serii S
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do rb 45/2021 i 48/2021 Zarząd „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent” albo „Spółka”) („Zarząd”) informuje o podpisaniu w dniu 29 września 2021 r. Umowy Objęcia Akcji („Umowa”) pomiędzy Spółką a Inwestorem.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie zawartej w dniu 7 kwietnia 2021 r. przez Spółkę z IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA”), IPOPEMA zobowiązała się objąć nowe akcje emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, w zamian za środki pozyskane ze sprzedaży akcji pożyczonych od akcjonariuszy Spółki. Na mocy Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie IPOPEMA została upoważniona do wskazania podmiotu, który w miejsce IPOPEMA pożyczy akcje i obejmie akcje nowej emisji Spółki. Podmiotem tym jest Inwestor, który zaakceptował ofertę objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych skierowaną przez Emitenta do Inwestora („Oferta”)

Na mocy Umowy Inwestor objął 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwie) nowej emisji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 10,59 zł za każdą Akcję Nowej Emisji. Łączna Cena Emisyjna za Akcje Nowej Emisji objęte Ofertą Objęcia Akcji Nowej Emisji wynosi 13.398.489,18 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 18/100) („Łączna Cena Emisyjna”). Inwestor zobowiązał się zapłacić Łączną Cenę Emisyjną do dnia 29 września 2021 r.

Realizacja Umowy oznacza dokapitalizowanie Spółki odpowiadające jej bieżącym potrzebom gotówkowym i stanowi wkład w jej rozwój. Środki zostaną wykorzystane do realizacji strategicznych działań inwestycyjnych, związanych z produktami BCG.

Strategiczne projekty inwestycyjne Emitenta, które koncentrują się na produktach BCG to utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej („Projekt CBR”) oraz utworzenie zakładu produkcyjnego Onko BCG – produktu leczniczego na raka pęcherza moczowego („Projekt Onko BCG”). Środki pozyskane z emisji akcji S pozwolą na zoptymalizowanie struktury finansowej Projekt Onko BCG. Finansowanie Projektu CBR jest zapewnione a jego realizacja przebiega zgodnie z planem.

Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Jakub Winkler Członek Zarządu
2021-09-29 Artur Bielawski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki