REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie istotnej umowy kredytowej

2022-09-07 18:49
publikacja
2022-09-07 18:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-07
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie istotnej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do rb 17/2021, w którym Emitent informował o finansowaniu strategicznych projektów, rb 44/2021, w którym Emitent informował o uzyskaniu dotacji na budowę Zakładu produkcyjnego Onko BCG, rb 45/2021, w którym Emitent informował o zakończeniu procesu pozyskania finansowania w formie kapitału oraz rb 56,2021, w którym Emitent informował o podpisaniu umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu SA, Zarząd "Biomed-Lublin" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie ("Emitent" albo "Spółka") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 7 września 2022 r. umowy kredytu inwestycyjnego ("Umowa Kredytu") z Santander Bank Polska SA ("Santander") do kwoty 5.100.000 EUR, słownie: pięć milionów sto tysięcy euro ("Kredyt").
Dzięki pozyskaniu środków z Kredytu Spółka osiągnęła kolejny kamień milowy zabezpieczający strukturę finansową strategicznego projektu: "Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG" ("Zakład produkcyjny Onko BCG"). Wskazany projekt ma charakter strategicznej inwestycji Spółki i stanowi priorytet celów ekonomicznych Spółki.
Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje planowane wydatki inwestycyjne oraz podejmuje stosowne kroki w celu zabezpieczenia struktury finansowej projektu. Podpisanie umowy kredytu z Santander jest kluczowym elementem zabezpieczającym środki finansowe na realizację projektu.
Budowa Zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań / rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Emitent ma ambicję zwiększyć moce produkcyjne Onko BCG do ok. 300 000 opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę Spółka może prowadzić na posiadanym przez nią terenie w dalszej perspektywie w zależności od potrzeb rynkowych dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań. Pierwsze wpływy z tytułu realizacji ww. projektu spodziewane są w 2025 r.

Na mocy Umowy Kredytu Santander zobowiązał się do udzielenia kredytu Emitentowi do kwoty 5.100.000 _pięć milionów sto tysięcy euro_, zaś Spółka zobowiązała się do zwrotu Pożyczki wraz z ustalonymi umownie odsetkami. Pożyczka przeznaczona będzie w całości na współfinansowanie budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG.

Strony określiły okres finansowania do 31.12.2027 r., przy czym spłata kapitału odbywać będzie się począwszy od 31.12.2024 r. w miesięcznych ratach kapitałowych, w których przewidzianych jest trzynaście rat miesięcznych po 63.750 euro każda, od 31.01.2026 r. dwanaście rat miesięcznych po 170.000 euro każda, od 31.01.2027 r. dwanaście rat miesięcznych po 185.937,50 euro każda.
Pożyczka oprocentowana jest według stawki referencyjnej EURIBOR 3M + marża.
Zgodnie z Umową Pożyczki administratorem zabezpieczeń będzie Santander Bank Polska SA. Zabezpieczenia zostaną udzielona na zasadzie równego pierwszeństwa dla Santander Bank Polska SA oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Udzielenie Pożyczki zabezpieczone będzie przede wszystkim hipoteką na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Głównej (KW nr LU1I/00108745/9) do wysokości 170% kwoty finansowania, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych, oraz zastawem rejestrowy na maszynach i urządzeniach nabywanych w ramach realizacji Zakładu Produkcyjnego Onko BCG wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowe, co jest m.in. warunkiem uruchomienia Pożyczki.

W pozostałym zakresie zapisy umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych przy tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-07 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2022-09-07 Jakub Winkler Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki