REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Wykreślenie hipotek dotyczących nieruchomości Emitenta

2022-05-24 22:16
publikacja
2022-05-24 22:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Wykreślenie hipotek dotyczących nieruchomości Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent", ,,Spółka") w nawiązaniu do rb nr 6/2022 informuje o powzięciu w dniu 24 maja 2022 r. wiadomości o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych wykreśleniu ustanowionej na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie („PARP”) hipoteki umownej w kwocie 33.000.000 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego i prawie własności budynków posadowionych na nieruchomościach przy ul. Głównej 34 w Lublinie, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1I/00108745/9 oraz księgę wieczystą nr KW LU1I/00357744/2.

Powyższe zdarzenie pozwoliło na uwolnienie wyżej wskazanych rzeczowych aktywów trwałych spod obciążeń prawnych, co było możliwe dzięki sukcesywnej spłacie wierzytelności PARP i przeniesieniu hipoteki ustanowionej na rzecz PARP na przysługujące Spółce prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Uniwersyteckiej 10 oraz przysługujące Spółce prawo własności budynków położonych na tej nieruchomości (nr KW LU1I/00109349/0).

Po wykreśleniu hipoteki ustanowionej na rzecz PARP Emitent ustanowi na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego i prawie własności budynków posadowionych na nieruchomości przy ul. Głównej 34 w Lublinie o pow. 7,63 ha (nr KW LU1I/00108745/9) hipotekę na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu SA („ARP”), co stanowi warunek niezbędny do uruchomienia pożyczki udzielonej Emitentowi przez ARP na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 r. (rb nr 56/2021).

Druga z nieruchomości przy ul. Głównej 34 w Lublinie (nr KW LU1I/00357744/2) o pow. 1,94 ha stanowić będzie – w zależności od bieżących potrzeb Emitenta - przedmiot zabezpieczenia pod dodatkowe finasowanie bądź aktywo inwestycyjne.

Powyższe działania stanowią realizację planu przyjętego przez Zarząd Spółki zmierzającego do realizacji inwestycji budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG przez Emitenta.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2022-05-24 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki