REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Uzyskanie dotacji na budowę Zakładu produkcyjnego Onko BCG z PO IR Działanie 3.2

2021-08-31 22:26
publikacja
2021-08-31 22:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Uzyskanie dotacji na budowę Zakładu produkcyjnego Onko BCG z PO IR Działanie 3.2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", ,,Spółka"), w nawiązaniu do rb nr 17/2021 informuje, iż powziął informację o uzyskaniu dotacji na projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (Zakład produkcyjny Onko BCG), któremu nadano nr POIR.03.02.01-06-0029/21 przyznawanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 71 930 120.00 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 43 158 072.00 zł netto.

Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces.
Realizacja projektu nastąpi w trzech etapach:
1. budowa dedykowanego budynku produkcyjnego
2.organizacja dedykowanej i kompletnej infrastruktury produkcyjnej,
3. kwalifikacja infrastruktury i walidacja procesu wytwarzania


Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy z PARP, co zgodnie z intencją Spółki odbędzie się w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z regulaminem konkursu. Zakończenie projektu przewidywane jest na IV kwartał 2023.

O zawarciu umowy z PARP Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Projekt budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” („CBR”), o którym Emitent informował w rb 81/2020 oraz 97/2020. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji Zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki